Generalforsamling

 


           HØJBY TENNIS KLUB
Generalforsamling 2019Generalforsamlingen blev afhold 12. maj kl. 12.15


Formandens årsberetning kan ses nedenfor.


Regnskabet blev fremlagt af kasserer Claus. Trods store investeringer, i 2018 til lysanlæg, 

nyt nøglesystem og bookingsystem, så regnskabet godt ud og der er fortsat penge på kontoen.


Der var ingen indkomne forslag.


På valg til bestyrelsen var Peter, Claus og John. Alle blev genvalgt. Også supleanterne Mark og Per

blev genvalgt og ligeså vore to revisorer Knud og Ida.


Under eventuelt, tilbød Ida at indkøbe en ny kaffemaskine.


Der blev sluttet af med lidt mad og drikke.