Kontakt

 

HØJBY TENNIS KLUB

 

 

Kontakt

 

Højby Tennis Klub blev etableret 1977 og er idag en velfungerende klub med ca. 200

medlemmer.

Vi har et meget hyggeligt og smukt anlæg med klubhus, 3 gode grusbaner og en slåmur.

 

Klubbens adresse er: Stårupvej 4, 4573 Højby

 

Klubbens mail adresse er: mail@hojby-tennis.dk

 

 

Bestyrelsen

 

Klubbens bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:

 

Peter Wørmer (Formand) - Telf. 3028 0001

 

Claus Rohrberg (Kasserer) - Telf. 2160 0572

 

Britt Wolgast (Sekretær) - Telf. 2628 3562

 

Susanne Mårtensson - Telf. 3962 9858

 

John Sørensen - Telf. 4096 9682

 

 

Suppleanter

 

Mark Baltzersen

 

Per Larsen

 

 

Revisorer

 

Knud Hansen

 

Ida Sørensen

 

 

Æresmedlemmer:

 

Klubben har 2 æresmedlemmer

 

Maj-Britt Greve

 

Knud Hansen