Banebooking

 

HØJBY TENNIS KLUB

 

 

Banebooking

 

Booking skal ske på de banelister der er ophængt i klubben.

 

En bane kan kun reserveres for én time af gangen og tegningen af en banetid

skal ske inden timens start.

 

For at booke en bane kræves følgende:

2 medlemsnumre eller

en label med et timekortsnummer.

Har du en aftale med vores træner skal du skrive dit nummer og "Træner"

 

Reservationen bortfalder 10 minutter efter timens start.

 

Efter spillet fejes banen.

 

Husk at låse når du forlader banen. På bane 1 og 2 skal du dog kun låse hvis du

er den sidste der forlader de to baner.